Úvod

Pořadatel

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha – 
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN.

Odborní garanti

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. 
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN

Akreditace

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16